You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan SorularSık Sorulanlar


10 Eylül 2014 tarihli 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre izin ve Lisans Yönetmelği'nin "EK - 1" ve "EK - 2" listesinde yer alan faaliyeti gösteren tüm tesislerin, Çevre Danışmanlık Hizmeti alması gerekmektedir. Ayrıca ÇED Kapsam Dışı ve Çevre izni Kapsam Dışı görüşlerinin alınması, atık yönetiminin yapılması ve kalite amaçlı da bu hizmetler alınmaktadır.
30 Temmuz 2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "Çevre Yönetimi Hizmeti" verme işleridir.
30 Temmuz 2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "Çevre Yönetimi Hizmeti" verme işleridir.
30 Temmuz 2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "Çevre Yönetimi Hizmeti" verme işleridir.